HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 53 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 88
Uppdatera ditt programvaruinnehåll (endast vissa
modeller)
När datorn är inställd i strömsparläge, avslutar Intel® Smart Connect-tekniken detta läge med jämna
mellanrum. Smart Connect uppdaterar innehållet för vissa öppna program och initierar sedan
strömsparläget igen. På så vis blir ditt arbete genast tillgängligt för dig så snart du lämnat
strömsparläget. Du behöver inte vänta på att uppdateringar ska laddas ned och installeras.
Om du vill aktivera den här funktionen eller göra en manuell justering av inställningarna väljer du
Start
>
Alla program
>
Intel
>
Intel Smart Connect Technology
(Intel Smart Connect-teknik).
Mer information och en lista med program som stöds finns i programvaruhjälpen.
Stänga av datorn
VIKTIGT:
Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av.
När du använder kommandot Avsluta avslutas alla öppna program, även operativsystemet, och
sedan stängs skärmen och datorn av.
Stäng av datorn under följande förhållanden:
När du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB- eller videoport
När datorn inte ska användas och när den är bortkopplad från elnätet under längre perioder
Du kan visserligen stänga av datorn med strömknappen, men vi rekommenderar att du använder
Windows-kommandot Avsluta:
OBS!
Om datorn är i strömspar- eller viloläge måste detta avslutas innan det går att stänga av
datorn.
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
Välj
Start
>
Stäng av datorn
.
Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetoder, kan du
försöka med följande nödavstängningsprocedurer:
Tryck på
ctrl
+
alt
+
delete
och klicka sedan på ikonen
Stäng av
på skärmen.
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Koppla bort datorn från elnätet.
Uppdatera ditt programvaruinnehåll (endast vissa modeller)
43
Sample