HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 52 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 88
HP CoolSense (endast vissa modeller)
HP CoolSense
känner automatiskt om datorn inte har en stationär position och anpassar
prestanda- och fläktinställningarna så att datorns yttemperatur blir så behaglig som möjligt.
När HP CoolSense är avstängd, detekteras inte datorns position och alternativen för prestanda och
fläkt förblir inställda med fabriksinställningen. Därför kan datorns yttemperatur vara högre än när
HP CoolSense är på.
Så här startar du och stänger av CoolSense:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
Maskinvara och ljud
>
HP CoolSense
.
2.
Välj
eller
Av
.
42
Kapitel 6
Strömhantering
Sample