HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 51 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 88
Drift med extern nätström
Information om hur du ansluter datorn till elnätet finns i
Installationsanvisningar
som medföljer datorn.
Datorn använder inte batteriström när den är ansluten till nätström med en godkänd nätadapter eller
en extra docknings- eller expansionsenhet.
VARNING:
Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som
medföljer datorn, en reservnätadapter från eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.
Anslut datorn till elnätet under följande förhållanden:
VARNING:
Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan.
När du laddar eller kalibrerar ett batteri.
När du installerar eller ändrar systemprogramvara.
När du lagrar information på en disk (endast vissa modeller).
När du kör diskdefragmenteraren på datorer med interna hårddiskar.
När du utför en säkerhetskopiering eller räddning
När du ansluter datorn till elnätet inträffar följande:
Batteriet börjar laddas.
Bildskärmens ljusstyrka sänks.
Energimätarikonen i meddelandefältet byter utseende.
När du kopplar bort nätströmmen inträffar följande:
Datorn växlar till batteridrift.
Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre.
Energimätarikonen i meddelandefältet byter utseende.
Drift med extern nätström
41
Sample