HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 50 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 88
Batteridrift
Datorn drivs med batteri om den inte är ansluten till elnätet och om det finns ett laddat batteri i datorn.
Skärmens ljusstyrka sänks för att batteriladdningen ska räcka längre. Batteriet i datorn laddas ur
långsamt om datorn är avstängd och inte ansluten till elnätet.
Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på datorn,
skärmens ljusstyrka, eventuella externa enheter som är anslutna till datorn och andra faktorer.
Visa information om batteriet
Under Hjälp och support hittar du följande verktyg och informationsresurser för batteriet:
Verktyget Batterikontroll i Hjälp och support som testar batteriets prestanda
Information om kalibrering, energihantering och skötsel och förvaring för maximal
batterilivslängd
Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet
Om du vill visa batteriinformation väljer du
Start
>
Hjälp och support
>
Lär
>
Energischeman:
Vanliga frågor och svar
.
Spara på batteriet
Tips på hur du sparar på batteriet och ger det maximal livslängd:
Sänk bildskärmens ljusstyrka.
Välj inställningen
Energisparläge
i Energialternativ.
Stäng av trådlösa enheter som du inte använder.
Koppla bort oanvända externa enheter som inte är anslutna till en extern strömkälla, exempelvis
en extern hårddisk ansluten till en USB-port.
Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa mediekort som du inte använder.
Ställ in strömsparläge eller viloläge eller stäng av datorn innan du lämnar arbetet.
Identifiera låga batteriladdningsnivåer
När ett batteri som är ensam strömkälla för datorn når en låg eller kritisk batteriladdningsnivå visar
batterimätarikonen i meddelandefältet ett meddelande om lågt eller kritiskt batteri.
OBS!
I
Använda batterimätaren
på sidan
38
finns ytterligare information om batterimätaren.
Följande åtgärder utförs när en låg batteriladdning nås:
Om viloläge är aktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, ställs datorn in i viloläge.
Om viloläget är inaktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge en
kort stund och stängs sedan av, varvid information som inte har sparats går förlorad.
40
Kapitel 6
Strömhantering
Sample