HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 49 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 88
Välja ett energischema
Ett energischema hanterar datorns sätt att använda ström och hjälper dig att spara energi och
maximera prestandan.
Följande energischeman är tillgängliga:
HP:s rekommenderade
. Ger automatiskt en jämn balans mellan prestanda och
energibesparing.
Energisparläge
. Sparar energi genom att sänka systemets prestanda och skärmens ljusstyrka.
Hög prestanda
. Prioriterar prestandan, men kan förbruka mer energi.
Du kan också skapa ett eget energischema och anpassa det efter ditt sätt att använda datorn efter
dina behov.
Använd HP Power Manager (endast vissa modeller) eller Kontrollpanelen i Windows och välj ett
energischema eller skapa ett eget.
Du startar HP Power Manager genom att välja
Start
>
Kontrollpanelen
>
Maskinvara och ljud
>
HP Power Manager
.
Du når Energialternativ på Kontrollpanelen genom att välja
Start
>
Kontrollpanelen
>
System och
säkerhet
>
Energialternativ
. Välj sedan ett energischema från listan.
Välja ett energischema
39
Sample