HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 48 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 88
Använda batterimätaren
Med batterimätaren kommer du snabbt åt energiinställningarna och visar den återstående
batteriladdningen.
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat rör
du pekaren över batterimätarikonen längst till höger i aktivitetsfältet.
Klicka på Energialternativ eller, om du vill byta energischema, klicka på batterimätarikonen och
välj ett alternativ i listan.
Olika batterimätarikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. Ett meddelande visas
vid batteriikonen om batteriet når en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
38
Kapitel 6
Strömhantering
Sample