HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 47 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 88
Tryck ned en tangent på tangentbordet.
Knacka på eller svep över styrplattan.
När strömsparläget avslutas tänds strömlamporna och datorn återgår till den skärmbild där du senast
arbetade.
OBS!
Om du har angivit att ett lösenord måste anges för avstängning av strömsparläget, anger du
ditt Windows-lösenord. Därefter visas skärmbilden där du senast arbetade.
Initiera och avsluta viloläget
Datorn är förinställd för initiering av viloläget om ingen aktivitet utförs under en viss period medan det
körs med batteri eller en extern strömkälla, eller när batteriet når en kritisk nivå.
Ström- och timeoutinställningar kan ändras på Kontrollpanelen i Windows.
OBS!
På vissa modeller aktiveras funktionen Intel® Rapid Start Technology på fabriken. Med Rapid
Start Technology kan datorn snabbt återuppta sin funktion efter att ha varit inaktiv. Eftersom viloläget
styrs av Rapid Start Technology kan du inte initiera läget manuellt. Mer information finns i
Använda
strömspar- eller viloläget
på sidan
36
.
Du initierar viloläget genom att välja
Start
, klicka på pilen intill knappen Avsluta och sedan klicka på
Viloläge
.
Avsluta viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen.
Strömlampan tänds och därefter visas skärmen med de program som var öppna när viloläget
aktiverades.
OBS!
Om du har angivit att ett lösenord måste anges för avstängning av strömsparläget, anger du
ditt Windows-lösenord. Därefter återgår datorn till skärmbilden.
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering
Så här konfigurerar du att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
System och säkerhet
>
Energialternativ
.
2.
I den vänstra rutan klickar du på
Kräv lösenord vid återaktivering
.
3.
Klicka på
Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga
.
4.
Klicka på
Kräv ett lösenord (rekommenderas)
.
OBS!
Om du behöver skapa eller ändra ett lösenord för ett användarkonto klickar du på
Skapa
eller ändra lösenordet för ditt användarkonto
och följer sedan anvisningarna på skärmen.
5.
Klicka på
Spara ändringar
.
Använda strömspar- eller viloläget
37
Sample