HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 46 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 88
Använda strömspar- eller viloläget
Microsoft Windows har två energisparlägen, strömsparläge och viloläge.
OBS!
Intel Rapid Start Technology (RST) aktiveras på fabriken. Med Rapid Start Technology kan
datorn snabbt återställas vid inaktivitet.
Med Rapid Start Technology (RST) hanteras strömsparalternativen enligt följande:
Strömsparläge – Med Rapid Start Technology kan du välja viloläget. Avsluta strömsparläget
genom att trycka på valfri tangent, aktivera styrplattan eller trycka snabbt på strömknappen.
Viloläge – Rapid Start Technology aktiverar viloläget under följande förhållanden:
Efter två timmars inaktivitet om datorn drivs med batteri eller nätström.
När batteriet når en kritiskt låg nivå.
När viloläget är initierat, trycker du på strömknappen för att återuppta arbetet. Eftersom viloläget
styrs av Rapid Start Technology kan du inte initiera läget manuellt.
Rapid Start Technology kan inaktiveras i Setup Utility (BIOS). När Rapid Storage Technology är
inaktiverat kan du välja alternativ för viloläge manuellt.
I strömsparläge töms skärmen och ditt arbete sparas i minnet, vilket gör att du kan återgå till ditt
arbete snabbare än när du avslutar viloläget. Om datorns strömsparläge har varit aktiverat länge,
eller om en kritisk batterinivå nås när strömsparläget är aktiverat, startas viloläget.
I viloläget sparas ditt arbete i en vilolägesfil på hårddisken och sedan stängs datorn av.
VIKTIGT:
Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt
problem med ljud- och videofunktionerna genom att inte starta strömsparläget eller viloläget när
information läses till eller från en skiva eller ett externt mediekort.
OBS!
Det går inte att starta någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn
är försatt i strömspar- eller viloläge.
Initiera och avsluta strömsparläget
Systemet är förinställt för initiering av strömsparläget om ingen aktivitet utförs under en viss period,
beroende på om datorn drivs med batteri eller en extern strömkälla.
Du kan ändra ström- och timeout-inställningarna under Energialternativ på Kontrollpanelen i
Windows.
Om datorn är på kan du initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
Tryck snabbt på strömknappen.
Stäng skärmen.
Välj
Start
och klicka sedan på pilen vid knappen Avsluta, följt av
Strömsparläge
.
Så här avslutar du strömsparläget:
Tryck snabbt på strömknappen.
Fäll upp skärmen om den är nedfälld.
36
Kapitel 6
Strömhantering
Sample