HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 45 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 88
6
Strömhantering
Datorn kan drivas antingen med batteri eller nätström. När datorn drivs med enbart batteri och det
inte finns någon nätströmskälla för att ladda batteriet, är det viktigt att du övervakar och sparar
batteriladdningen. Datorn har stöd för energischeman som hanterar hur datorn använder och sparar
energi för att du ska kunna utjämna datorns prestanda med energibesparing.
35
Sample