HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 43 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 88
Rulla
Att rulla är ett praktiskt sätt att flytta uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild. När du vill rulla
sätter du två fingrar lite isär på styrplattan och drar dem sedan uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster
på styrplattan.
OBS!
Hastigheten på rullningen styrs av fingrarnas hastighet.
Nypa/zooma
Genom att nypa kan du zooma in eller ut i bilder och text.
Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra på styrplattan och sedan flytta dem isär.
Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra på styrplattan och sedan flytta dem
ihop.
Använda styrplattan
33
Sample