HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 41 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 88
Navigera
Flytta skärmpekaren genom att dra ett finger i önskad riktning över styrplattan.
Välja
Använd styrplattans höger- och vänsterknappar på samma sätt som motsvarande knappar på en
extern mus.
Använda styrplattan
31
Sample