HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 40 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 88
Använda styrplattan
Komponent
Beskrivning
(1)
Styrplattans på/av-knapp
Startar och stänger av styrplattan.
(2)
Styrplattelampa
Tänd: Styrplattan är avstängd.
Släckt: Styrplattan är på.
(3)
Styrplattezon
Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(4)
Vänster knapp på styrplattan
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(5)
Höger knapp på styrplattan
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
Flytta pekaren genom att dra ett finger i önskad riktning över styrplattan. Använd vänster och höger
knapp på styrplattan på samma sätt som vänster- och högerknappen på en extern mus.
Starta och stänga av styrplattan
Starta eller stäng av styrplattan genom att snabbt dubbelknacka på styrplattans på/av-knapp.
Lampan på styrplattan är släckt när styrplattan är på.
30
Kapitel 5
Använda tangentbordet och pekdonen
Sample