HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 39 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 88
Använda styrplattan
Den avancerade styrplattan ersätter den traditionella styrplattan som ett gestanpassat
högprecisionsalternativ till musen. Flytta pekaren på skärmen genom att dra ett finger i önskad
riktning över styrplattan. Använd styrplattans vänstra och högra knapp som motsvarande knappar på
en extern mus.
Till skillnad från en vanlig styrplatta har denna styrplatta inte synliga knappar för vänster- och
högerklickning. Beroende på din datormodell kan styrplattan vara helt slät eller ha vita eller röda linjer
som anger de olika styrplatteområdena för vänster- och högerklickningar och gester, t.ex. rullning.
Använda styrplattegester
Så här justerar du styrplattans inställningar och geståtgärder efter egna önskemål:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
Maskinvara och ljud
>
Mus
.
2.
På fliken
Enhetsinställningar
i fönstret Musegenskaper väljer du enheten
Synaptics ClickPad
och klickar på knappen
Inställningar
.
Använda styrplattan
29
Sample