HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 38 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 88
Ikon
Tangent
Beskrivning
f5
Tänder och släcker funktionen för tangentbordets Radiance-bakgrundsbelysning
(endast vissa modeller).
OBS!
Stäng av den här funktionen om du vill spara på batteriet. Om du vill växla
mellan låg, medelhög och hög ljusstyrka trycker du på och håller ned tangenten
tillsammans med antingen uppåt- eller nedåtpil.
f6
Spelar föregående spår på en ljud-CD eller det tidigare avsnittet på en DVD eller BD.
f7
Startar, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-CD, DVD eller BD.
f8
Spelar nästa spår på en ljud-CD eller nästa avsnitt på en DVD eller BD.
f9
Sänker högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten.
f10
Höjer högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten.
f11
Stänger av eller återställer högtalarljudet.
f12
Startar och stänger av den trådlösa funktionen.
OBS!
Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara
konfigurerat.
Använda snabbtangenterna
En snabbtangent är en kombination av
fn
-tangenten och antingen
esc
-tangenten,
b
-tangenten eller
mellanslagstangenten
.
Så här använder du en snabbtangent:
Tryck hastigt på
fn
-tangenten och sedan hastigt på den andra tangenten i
tangentkombinationen.
Funktion
Snabbtangent
Beskrivning
Visa systeminformation.
fn
+
esc
Visar information om systemets maskinvarukomponenter och
system-BIOS versionsnummer.
Styra basinställningarna
fn
+
b
Aktivera eller inaktivera basinställningarna i Beats Audio.
Beats Audio är en utökad ljudfunktion som ger en djup, kontrollerad
bas samtidigt som den bibehåller ett tydligt ljud. Beats Audio är
aktiverad som standard.
Du kan också visa och kontrollera basinställningarna i
operativsystemet Windows. Så här granskar och justerar du
basljudets egenskaper:
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
Maskinvara och ljud
>
Beats Audio
Control Panel
(Kontrollpanelen i Beats Audio).
28
Kapitel 5
Använda tangentbordet och pekdonen
Sample