HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 37 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 88
Använda tangentbordet
Med tangentbordet kan du skriva och med åtgärdstangenterna och snabbtangenterna kan du
använda specifika funktioner. Mer information om tangentbordet finns i
Tangenter
på sidan
11
.
OBS!
Tangentbordet kan ha andra tangenter och tangentbordsfunktioner än vad som beskrivs i det
här kapitlet beroende på land/region.
Använda tangentkombinationer med ALT GR
En del länder har tangentbord med en ALT GR-tangent som används vid specifika
tangentkombinationer. För att skriva ett rupiertecken på ett tangentbord med denna symbol används
tangentkombinationen
alt gr
+
4
. På regionspecifika tangentbord i Indien kan tangenterna
ctrl
+
skifttangent
+
4
för rupiersymbolen.
Mer information om tangentkombinationer med ALT GR finns på Microsoft Office-webbplatsen
där du sedan söker på ALT GR.
Använda åtgärdstangenterna
En åtgärdstangent utför sin tilldelade funktion. Ikonen på var och en av tangenterna
f1
t.o.m.
f4
,
tangenten
f5
(endast vissa modeller) och
f6
t.o.m.
f12
visar respektive tangents tilldelade funktion.
När du vill använda en åtgärdstangents funktion, trycker du på och håller ned den tangenten.
Åtgärdsknappfunktionen aktiveras på fabriken. Du kan inaktivera funktionen i Setup Utility (BIOS). Se
Setup Utility (BIOS) och System Diagnostics
på sidan
57
för anvisningar om hur du öppnar Setup
Utility (BIOS). Följ sedan anvisningarna längst ner på skärmen.
För att aktivera den tilldelade funktionen efter att du har inaktiverat åtgärdsknappfunktionen måste du
trycka på
fn
-tangenten i kombination med lämplig åtgärdstangent.
VIKTIGT:
Var ytterst försiktig när du ändrar i Setup Utility. Om du gör fel kan det hända att datorn
inte fungerar som den ska.
Ikon
Tangent
Beskrivning
f1
Öppnar Hjälp och support som innehåller självstudier, information om Windows-
operativsystemet och din dator, svar på frågor samt uppdateringar för datorn.
Hjälp och support ger också automatiska felsökningsverktyg och tillgång till support.
f2
Sänker bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
f3
Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
f4
Växlar bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till systemet. Om till exempel
en extra bildskärm är ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns
skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker
på den här tangenten.
Med den här åtgärdstangenten kan du även växla bilderna mellan andra enheter som
tar emot videoinformation från datorn.
Använda tangentbordet
27
Sample