HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 36 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 88
5
Använda tangentbordet och pekdonen
På din dator kan du enkelt navigera på skärmen med ett tangentbord och ett pekdon som exempelvis
en styrplatta. Vissa modeller har också åtgärdstangenter eller snabbtangenter som du kan använda
till vanliga uppgifter. Med styrplattan kan du utföra funktioner som liknar dem du utför med en extern
mus.
Utöver de pekdon som medföljer datorn, exempelvis en styrplatta, kan du använda en extern USB-
mus (köps separat) genom att ansluta den till en av datorns USB-portar.
För att anpassa inställningar av pekdon, knappkonfigurering, klickhastighet och marköralternativ
väljer du
Start
>
Kontrollpanelen
och skriver
mus
i sökrutan högst upp till höger på skärmen. Klicka
Mus
.
OBS!
På vissa modeller kallas styrplattan "ClickPad" eller "Imagepad".
26
Kapitel 5
Använda tangentbordet och pekdonen
Sample