HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 35 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 88
Så här får du tillbaka ljudet i datorhögtalarna:
1.
Högerklicka på ikonen
Högtalare
i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Klicka
sedan på
Ljuduppspelningsenheter
.
2.
Klicka på
Högtalare
på fliken Uppspelning.
3.
Klicka på
Ange standard
och sedan på
OK
.
Använda Intel Wireless Display (endast vissa modeller)
Med Intel® Wireless Display kan du överföra datorns innehåll trådlöst till en TV med hjälp av en extra,
trådlös TV-adapter (köps separat). Mer information om hur du använder den trådlösa adaptern finns i
tillverkarens instruktioner.
Öppna Intel Wireless Display genom att välja
Start
>
Alla program
>
Intel WiDi
.
OBS!
Kontrollera att den trådlösa enheten är på innan du använder den trådlösa
visningsfunktionen.
Hantera ljud- och videofiler
Med hjälp av CyberLink PowerDVD kan du hantera och redigera dina foto- och videosamlingar.
Starta CyberLink PowerDVD genom att välja
Start
>
Alla program
>
Music, Photos and
Videos
och sedan klicka på
CyberLink PowerDVD
.
Mer information om hur du använder CyberLink PowerDVD finns i programvaruhjälpen för
PowerDVD.
Hantera ljud- och videofiler
25
Sample