HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 34 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 88
Ansluta en HDMI-TV eller -bildskärm
Du kan visa datorns skärmbild på en HDTV eller HD-bildskärm genom ansluta HD-enheten enligt
följande anvisningar.
För att ansluta en HDMI-enhet till datorn behöver du en HDMI-kabel som säljs separat.
Så här ansluter du en HDTV eller HD-bildskärm till datorn:
1.
Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till HDTVn eller HD-bildskärmen.
3.
Om du trycker på
f4
alternerar datorns skärmbild mellan 4 visningslägen:
Visa skärmbilden på datorn.
Skärmbilden visas samtidigt på
både
datorn och den externa enheten.
Skärmbilden visas fördelat över
både
datorn och den externa enheten.
Skärmbilden visas på den externa enheten (TV eller bildskärm).
Varje gång du trycker på
f4
ändras visningsläget.
Konfigurera ljudinställningen (med HDMI-TV)
HDMI är det enda videogränssnittet som stöder HD-video
och ljud
. Så här aktiveras HDMI-ljudet när
du har anslutit en HDMI-TV till datorn:
1.
Högerklicka på ikonen
Högtalare
i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Klicka
sedan på
Ljuduppspelningsenheter
.
2.
Klickar på
Digital utgång
eller Digital Output Device (HDMI) på fliken Uppspelning.
3.
Klicka på
Ange standard
och sedan på
OK
.
24
Kapitel 4
Använda underhållningsfunktionerna
Sample