HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 33 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 88
Aktivera och inaktivera Beats Audio
Du aktiverar eller inaktiverar Beats Audio genom att trycka på
fn
-tangenten tillsammans med
b
-
tangenten.
I följande tabell förklaras innebörden av de Beats Audio-ikoner som visas på skärmen när du trycker
på snabbtangenten för Beats Audio (
fn
+
b
).
Ikon
Definition
Beats Audio är aktiverat.
Beats Audio är inaktiverat.
Kontrollera ljudet
Så här kontrollerar du datorns ljudfunktioner:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
Maskinvara och ljud
>
Ljud
.
2.
När fönstret Ljud öppnas klickar du på fliken
Ljud
. Under
Programhändelser
väljer du valfri
ljudhändelse, t.ex. en pip- eller larmsignal, och klickar på knappen
Testa
.
Ljud ska nu höras genom högtalarna eller anslutna hörlurar.
Så här kontrollerar du datorns inspelningsfunktioner:
1.
Välj
Start
>
Alla program
>
Tillbehör
>
Ljudinspelaren
.
2.
Klicka på
Starta inspelning
och tala i mikrofonen. Spara filen på skrivbordet.
3.
Öppna ett multimediaprogram och spela upp inspelningen.
Om du vill bekräfta eller ändra datorns ljudinställningar väljer du
Start
>
Kontrollpanelen
>
Maskinvara och ljud
>
Ljud
.
Använda video
HP-datorn är en kraftfull videoenhet som gör det möjligt att se direktuppspelad video från din
favoritwebbplats samt ladda ner videoklipp och filmer som du kan titta på utan att datorn behöver
åtkomst till ett nätverk.
Förbättra visningen genom att ansluta en extern bildskärm, projektor eller TV till en av datorns
videoportar. Din dator har en HDMI-port (high-definition multimedia interface) dit du kan ansluta en
HD-bildskärm eller TV.
VIKTIGT:
Säkerställ att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn och att rätt kabel har
använts. Om du undrar över någonting läser du instruktionerna från enhetens tillverkare.
Använda video
23
Sample