HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 32 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 88
Använda webbkameran
Datorn har en integrerad webbkamera, ett kraftfullt verktyg för sociala nätverk som du använder för
samtal med vänner och kollegor i din närhet eller på andra sidan jordklotet. Med webbkameran kan
du direktuppspela videoklipp med snabbmeddelandeprogrammen, filma och dela videoklipp samt ta
stillbilder.
När du vill starta webbkameran väljer du
Start
>
Alla program
>
Kommunikation och chatt
>
CyberLink YouCam
.
Information om hur du använder webbkameran visas om du väljer
Start
>
Hjälp och support
.
Använda ljud
På HP-datorn kan du spela musik-CD-skivor, ladda ner och lyssna på musik, direktuppspela
ljudinnehåll från webben (även radio), spela in ljud eller blanda ljud och video för att skapa
multimedia. Du kan få ännu bättre ljudupplevelse genom att ansluta externa ljudenheter som
högtalare eller hörlurar.
Ansluta högtalare
Du kan ansluta trådbundna högtalare till datorn genom att ansluta dem till USB-portar (eller jacket för
ljudutgång) på datorn eller till en dockningsstation.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter
trådlösa
högtalare till datorn. Om du vill ansluta
HD-högtalare till datorn kan du läsa i
Konfigurera ljudinställningen (med HDMI-TV)
på sidan
24
.
Justera volymen innan du ansluter ljudenheter.
Ansluta hörlurar
Du kan ansluta trådbundna hörlurar till hörlursjacket på datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter
trådlösa
hörlurar eller högtalare till datorn.
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig
hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i
Regleringar,
säkerhets- och miljöföreskrifter
.
Ansluta en mikrofon
Om du vill spela in ljud behöver du ansluta en mikrofon till mikrofonjacket på datorn. För bästa
inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö.
Använda Beats Audio
Beats Audio är en utökad ljudfunktion som ger en djup, kontrollerad bas samtidigt som den bibehåller
ett tydligt ljud.
Öppna kontrollpanelen i Beats Audio
Med kontrollpanelen i Beats Audio kan du visa och kontrollera ljud- och basinställningar manuellt.
Öppna kontrollpanelen i Beats Audio genom att välja
Start
>
Kontrollpanelen
>
Maskinvara och
ljud
>
Beats Audio Control Panel
.
22
Kapitel 4
Använda underhållningsfunktionerna
Sample