HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 31 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 88
Komponent
Beskrivning
(4)
USB 2.0-laddningsport
Ansluter en extra USB-enhet. I USB 2.0-
laddningsporten kan också vissa modeller av
mobiltelefoner och MP3-spelare laddas, även när
datorn är avstängd.
OBS!
Med en USB-laddningsport (även kallad
strömdriven USB-port) kan du ladda anslutna USB-
enheter. Vanliga USB-portar laddar inte alla USB-
enheter eller laddar med låg strömstyrka. Vissa
USB-enheter kräver ström och därför att du
använder en strömdriven port.
OBS!
Information om olika typer av USB-portar
finns i
Använda en USB-enhet
på sidan
44
.
(5)
Jack för ljudutgång (hörlurar)
Producerar ljud när det är anslutet till extra,
strömdrivna stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor,
headset eller TV-ljud.
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom
att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om
säkerhet finns i
Säkerhet, föreskrifter och miljö
.
(6)
Jack för ljudingång (mikrofon)
Ansluter en datorheadsetmikrofon,
stereoljudmikrofon eller monoljudmikrofon (extra
tillbehör).
(7)
HP Triple Bass Reflex-bashögtalare
Ger bättre basljud.
(8)
Högtalare
Producerar ljud.
(9)
USB 3.0-portar
Ansluter USB 3.0-enheter (tillval) och ger bättre
USB-prestanda.
OBS!
Information om olika typer av USB-portar
finns i
Använda en USB-enhet
på sidan
44
.
(10)
HDMI-port
Ansluter en extra ljud- eller videoenhet, t.ex. en
HDTV, en annan kompatibel digital- eller
ljudkomponent eller en HDMI-enhet med hög
hastighet.
21
Sample