HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 29 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 88
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
Det finns två typer av trådbundna anslutningar: lokalt nätverk (LAN) och modemanslutning. En LAN-
anslutning används med en nätverkskabel och är mycket snabbare än ett modem som används med
telefonkabel. Båda kablarna säljs separat.
VARNING:
Du kan minska riskerna för elstötar, eldsvåda och skador på utrustningen genom att inte
ansluta en modem- eller telefonkabel till ett RJ-45-jack.
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)
Använd en LAN-anslutning om du vill ansluta datorn direkt till en router i hemmet (istället för trådlöst)
eller om du vill ansluta till ett befintligt nätverk på ditt kontor.
För att kunna ansluta till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel med åtta stift.
Så här ansluter du nätverkskabeln:
1.
Anslut nätverkskabeln till datorns nätverksjack
(1)
.
2.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen
(2)
eller en router.
OBS!
Om nätverkskabeln har ett störningsskydd
(3)
avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning, ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
19
Sample