HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 28 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 88
Trådlös kryptering använder säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som
sänds över nätverket. Mer information finns i Hjälp och support.
Ansluta datorn till ett WLAN
Så här ansluter du datorn till ett WLAN:
1.
Kontrollera att den trådlösa enheten är på. Lampan för trådlöst lyser om enheten är på. Om
lampan för trådlöst är släckt trycker du på knappen för trådlöst.
OBS!
På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda.
2.
Klicka på nätverkets statusikon i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.
3.
Välj önskat WLAN från listan.
4.
Klicka på
Anslut
.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Skriv
koden och klicka sedan på
OK
så att anslutningen upprättas.
OBS!
Om det inte finns några WLAN på listan kanske du befinner dig för långt ifrån en trådlös
router eller åtkomstpunkt.
OBS!
Om du inte kan se önskat WLAN klickar du på
Öppna Nätverks- och delningscenter
och klickar sedan på
Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk
. En lista med alternativ
visas där du kan leta efter och ansluta datorn till ett nätverk manuellt, eller skapa en ny
nätverksanslutning.
När anslutningen är upprättad, ska du placera muspekaren över nätverkets statusikon i
meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet för att verifiera anslutningens namn och status.
OBS!
Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar
och golv.
Använda trådlösa Bluetooth-enheter
En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska
kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter:
Datorer (stationära, bärbara, PDA:er)
Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)
Bildbehandlingsenheter (skrivare, kameror)
Ljudenheter (headset, högtalare)
Mus
Bluetooth-enheter möjliggör direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan konfigurera
ett personligt nätverk (PAN) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder
Bluetooth-enheter finns i hjälpen till Bluetooth-programvaran.
18
Kapitel 3
Ansluta datorn till ett nätverk
Sample