HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 26 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 88
Öppna HP Connection Manager genom att välja
Start
>
Alla program
>
HP Hjälp och support
>
HP Connection Manager
.
Mer information om hur du använder HP Connection Manager finns i programvaruhjälpen för HP
Connection Manager.
Använda reglagen i operativsystemet
I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett
nätverk, hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Om du vill använda reglagen i operativsystemet väljer du
Start
>
Kontrollpanelen
>
Nätverk och
Internet
>
Nätverks- och delningscenter
.
Mer information får du om du väljer
Start
>
Hjälp och support
.
Använda ett WLAN
Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra
datorer och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
OBS!
Termerna
trådlös åtkomstpunkt
och
trådlös router
används ofta omväxlande.
Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller ett publikt WLAN använder vanligtvis
trådlösa åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och separera kritiska
nätverksfunktioner.
Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter
flera trådlösa och kabelanslutna datorer att dela en Internet-anslutning, en skrivare och filer utan
att kräva ytterligare maskin- eller programvara.
Du måste ansluta datorn till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk
eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i datorn.
Använda en Internetleverantör
Om du vill ha åtkomst till Internet i ditt hem måste du skapa ett konto hos en Internetleverantör.
Kontakta en lokal Internetleverantör och köp en Internettjänst och ett modem. Internetleverantören
hjälper dig att installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa dator till modemet,
och testar att Internettjänsten fungerar.
OBS!
Internetleverantören ger dig ett användarnamn och ett lösenord för Internetanslutningen.
Anteckna dessa och förvara dem på en säker plats.
16
Kapitel 3
Ansluta datorn till ett nätverk
Sample