HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 25 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 88
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för via ledningar. Datorn kan vara utrustad
med en eller flera av följande trådlösa enheter:
Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen
kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser
som flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. I ett WLAN kommunicerar datorns
mobila trådlösa enhet med en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
Bluetooth-enhet – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter
som datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje
enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i normalfallet
inom 10 meter.
Mer information om trådlös teknik finns i informationsmaterialet och webbplatslänkarna i Hjälp och
support.
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en av dessa metoder:
Knappen, omkopplaren eller tangenten för trådlöst (i det här kapitlet kallas den oftast knappen
för trådlöst)
HP Connection Manager-programvara
Operativsystemskontroller
Använda knappen för trådlöst
Datorn har en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst,
beroende på modell. Alla trådlösa enheter på datorn är föraktiverade, vilket innebär att lampan för
trådlöst tänds (vit) när du startar datorn.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter. Om lampan för trådlöst är vit, betyder det att åtminstone en av de trådlösa
enheterna är på. Om lampan för trådlöst är släckt, betyder det att alla trådlösa enheter är avstängda.
OBS!
På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda.
Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda knappen för
trådlöst för att starta eller stänga av dem samtidigt. Enskilda trådlösa enheter kan kontrolleras via
programmet HP Connection Manager.
Använda HP Connection Manager (endast vissa modeller)
HP Connection Manager ger dig en central plats för hantering av trådlösa enheter och ett gränssnitt
för att sända och ta emot SMS. Med HP Connection Manager kan du hantera följande enheter:
Trådlöst lokalt nätverk (WLAN)/Wi-Fi
Bluetooth
HP Connection Manager ger information och meddelanden om anslutningsstatus, strömstatus och
SMS. Statusinformation och meddelanden ges i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
15
Sample