HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 23 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 88
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet
eller reser utomlands med datorn. Etiketterna sitter platser som är enkla att hitta.
Serienummeretikett – Innehåller viktig information:
OBS!
Din etikett kan se något annorlunda ut än den som visas på bilden i det här avsnittet.
Komponent
(1)
Produktnamn
(2)
Serienummer
(3)
Produktartikelnummer
(4)
Garantitid
(5)
Modellbeskrivning (endast vissa modeller)
Ha denna information till hands när du kontaktar support. Serienummeretiketten sitter på datorns
undersida.
Äkthetscertifikat från Microsoft® – Innehåller Windows produktnyckel. Du kan behöva
produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Microsofts äkthetscertifikat
sitter på datorns undersida.
Etikett med föreskrifter – Visar föreskrifter som gäller för datorn. Etiketten med föreskrifter sitter
på datorns undersida.
Certifieringsetiketter för trådlöst – Visar information om trådlösa enheter och typgodkännanden
för några av de länder och regioner där enheterna har godkänts för användning. Om din
datormodell inkluderar en eller flera trådlösa enheter följer en eller flera certifieringsetiketter med
datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för
trådlöst sitter på datorns undersida.
Etiketter
13
Sample