HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 22 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 88
Undersidan
Komponent
Beskrivning
Ventiler (2)
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS!
Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt
att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
12
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample