HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 21 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 88
Tangenter
Komponent
Beskrivning
(1)
esc
-tangent
Visar systeminformation när du trycker på den i
kombination med
fn
-tangenten.
(2)
fn
-tangent
Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på
dem i kombination med esc-tangenten
b
-tangenten.,
mellanslags
- eller
esc
-tangenten.
(3)
Windows logotyptangent
Visar Start-menyn i Windows.
(4)
Åtgärdstangenter
Utför systemfunktioner som används ofta.
OBS!
Åtgärdstangenten
f5
startar och stänger av
funktionen för tangentbordets Radiance-
bakgrundsbelysning på vissa modeller.
(5)
Windows programtangent
Visar en genvägsmeny för objekt under markören.
Ovansidan
11
Sample