HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 2 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 88
© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth är ett varumärke som tillhör
ägaren och som används av Hewlett-
Packard Company på licens. Intel är ett
varumärke som tillhör Intel Corporation i
USA och andra länder. Microsoft och
Windows är USA-registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation. SD-
logotypen är ett varumärke som tillhör
ägaren.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller
för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i
detta dokument skall anses utgöra en
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Första utgåvan: april 2012
Dokumentartikelnummer: 683020-101
Produktmeddelande
I den här handboken beskrivs funktioner
som är gemensamma för de flesta
modeller. Vissa funktioner kanske inte är
tillgängliga på din dator.
Villkor för programvaran
Genom att installera, kopiera, hämta eller
på annat sätt använda något av de
förinstallerade programmen på den här
datorn samtycker du till villkoren i HP:s
licensavtal för slutanvändare (EULA). Om
du inte godtar dessa licensvillkor ska du
returnera den oanvända produkten i sin
helhet (både maskinvara och programvara)
inom 14 dagar för återbetalning enligt
inköpsställets återbetalningsregler.
Om du vill ha ytterligare information eller
om du vill begära full återbetalning av
datorn, vänd dig till det lokala inköpsstället
(återförsäljaren).
Sample