HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 19 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 88
Lampor
Komponent
Beskrivning
(1)
Strömlampa
Vit: Datorn är på.
Blinkande vit: Datorn är i strömsparläge, som är ett
energisparläge. Strömmen till skärmen och andra
inaktiva komponenter stängs av.
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är
ett energisparläge som använder minsta möjliga ström.
OBS!
På vissa modeller aktiveras funktionen Intel®
Rapid Start Technology på fabriken. Med Rapid Start
Technology kan datorn snabbt återuppta sin funktion
efter att ha varit inaktiv. Mer information finns i
Använda strömspar- eller viloläget
på sidan
36
.
(2)
Lampa för avstängt ljud
Gul: Datorljudet är avstängt.
Släckt: Datorljudet är på.
(3)
Lampa för trådlöst
Vit: En inbyggd trådlös enhet, till exempel en enhet för
trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth®-
enhet, är på.
Gul: Alla trådlösa enheter är avstängda.
(4)
Caps lock-lampa
Tänd: Caps lock-läget är aktiverat och alla tangenter skrivs
versalt.
(5)
Styrplattelampa
Tänd: styrplatta är avstängd.
Släckt: styrplatta är på.
Ovansidan
9
Sample