HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 18 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 88
Ovansidan
Styrplatta
Komponent
Beskrivning
(1)
Styrplattans på/av-knapp
Startar och stänger av styrplattan.
(2)
Styrplattelampa
Tänd: Styrplattan är av.
Släckt: Styrplattan är på.
(3)
styrplatta zon
Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(4)
Vänster knapp på styrplatta
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(5)
Höger knapp på styrplatta
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
8
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample