HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 17 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 88
Bildskärm
Komponent
Beskrivning
(1)
Intern skärmströmbrytare
Stänger av skärmen och initierar strömsparläge om skärmen
fälls ned medan strömmen är på.
OBS!
Den interna skärmströmbrytaren är inte synlig från
datorns utsida.
(2)
WLAN-antenner (2)*
Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa
nätverk (WLANs).
(3)
Interna mikrofoner (2)
Spelar in ljud.
(4)
Webbkameralampa
Tänd: Webbkameran används.
(5)
HP TrueVision HD-webbkamera
Spelar in video, tar stillbilder och gör det möjligt för dig att
använda videokonferenser och onlinechatt med hjälp av
direktuppspelad video.
När du vill använda webbkameran väljer du
Start
>
Alla
program
>
Kommunikation och chatt
>
CyberLink YouCam
.
*Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast
antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i
Säkerhet, föreskrifter
och miljö
. Dessa föreskrifter finns i Hjälp och support.
Bildskärm
7
Sample