HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 16 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 88
Vänster sida
Komponent
Beskrivning
(1)
RJ-45-jack (nätverk)
Ansluter en nätverkskabel.
(2)
HDMI-port
Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom
HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudenhet.
(3)
USB 3.0-portar (2)
Ansluter USB 3.0-enheter (tillval) och ger bättre USB-
prestanda.
OBS!
Information om olika typer av USB-portar finns i
Använda en USB-enhet
på sidan
44
.
(4)
Digitalmedieplats
Stöder digitalkort av följande format:
Secure Digital (SD) Memory Card
Secure Digital Extended Capacity (SDxC) Memory
Card
Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card
Ultra High Speed MultiMediaCard (UHS/MMC)
(5)
Hårddisklampa
Blinkande vit: Hårddisken används.
Gul: HP 3D DriveGuard har tillfälligt parkerat
hårddisken.
OBS!
Mer information om HP 3D DriveGuard finns i
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller)
på sidan
47
.
(6)
Strömlampa
Vit: Datorn är på.
Blinkande vit: Datorn är i strömsparläge, som är ett
energisparläge. Strömmen till skärmen och andra
inaktiva komponenter stängs av.
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är
ett energisparläge som använder minsta möjliga
ström.
OBS!
På vissa modeller aktiveras funktionen Intel®
Rapid Start Technology på fabriken. Med Rapid Start
Technology kan datorn snabbt återuppta sin funktion
efter att ha varit inaktiv. Mer information finns i
Använda strömspar- eller viloläget
på sidan
36
.
6
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample