HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 15 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 88
Höger sida
Komponent
Beskrivning
(1)
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS!
Säkerhetskabeln är avsedd att användas i
avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att
datorn blir skadad eller stulen.
(2)
Jack för ljudingång (mikrofon)
Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller
monoljudmikrofon (extra tillbehör).
(3)
Jack för ljudutgång (hörlurar)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset
eller en TV-ljudkabel (tillval).
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att
sänka volymen innan du använder hörlurar, hörsnäckor
eller headset. Mer information om säkerhet finns i
Säkerhet,
föreskrifter och miljö
.
OBS!
När en enhet ansluts till ett hörlursjack inaktiveras
datorns högtalare.
(4)
USB 2.0-laddningsport
Ansluter en extra USB-enhet. I USB 2.0-laddningsporten
kan också vissa modeller av mobiltelefoner och MP3-
spelare laddas, även när datorn är avstängd.
OBS!
Med en USB-laddningsport (även kallad
strömdriven USB-port) kan du ladda anslutna USB-enheter.
Vanliga USB-portar laddar inte alla USB-enheter eller
laddar med låg strömstyrka. Vissa USB-enheter kräver
ström och därmed att du använder en strömdriven port.
OBS!
Information om olika typer av USB-portar finns i
Använda en USB-enhet
på sidan
44
.
(5)
Nätadapterlampa
Vit: Nätadaptern är ansluten och batteriet är laddat.
Gul: Nätadaptern är ansluten och batteriet laddas.
Släckt: Datorn drivs med likström.
(6)
Strömingång
Ansluter en nätadapter.
Höger sida
5
Sample