HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 14 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 88
2
Lära känna datorn
Hitta information om datorns maskin- och programvara
Välj
Start
>
Dator
.
En lista över alla enheter som är installerade i datorn, inklusive optiska enheter och sekundär
hårddisk, visas.
Du kan se en lista över förinstallerad programvara på datorn genom att klicka på
Start
>
Alla
program
.
4
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample