HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 11 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 88
1
Börja rätt
Den här datorn är ett kraftfullt verktyg avsett för att förbättra ditt arbete och din underhållning. Läs det
här kapitlet för att få ut mesta möjliga av datorn och lär dig bra metoder efter installationen, tips om
datorn och var du kan hämta fler HP-resurser.
Bra metoder
Gör så här när du har installerat och registrerat datorn:
Anslut datorn till ett trådbundet eller trådlöst nätverk om det inte redan är gjort. Se
Ansluta
datorn till ett nätverk
på sidan
14
.
Bekanta dig med datorns maskin- och programvara. Mer information finns i
Lära känna datorn
på sidan
4
och
Använda underhållningsfunktionerna
på sidan
20
.
Uppdatera eller köp antivirusprogrammet. Mer information finns i
Använda antivirusprogramvara
på sidan
55
.
Säkerhetskopiera hårddisken genom att skapa räddningsskivor eller en räddningsflashenhet. Se
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
på sidan
60
.
Bra metoder
1
Sample