HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 91 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 98
Als het invoeren van een beveiligingscode niet het probleem is, heeft u wellicht te maken met een
beschadigde WLAN-verbinding. Vaak kan Windows een beschadigde WLAN-verbinding automatisch
herstellen.
Als zich in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk een netwerkpictogram bevindt,
klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en klikt u daarna op
Problemen oplossen
.
Windows reset het netwerkapparaat en probeert opnieuw verbinding te maken met een van de
voorkeursnetwerken.
Als zich in het systeemvak geen netwerkstatuspictogram bevindt, gaat u als volgt te werk:
1.
Selecteer
Start
>
Configuratiescherm
>
Netwerk en internet
>
Netwerkcentrum
.
2.
Klik op
Problemen oplossen
en selecteer het netwerk dat u wilt herstellen.
Huidige netwerkbeveiligingscodes niet beschikbaar
Als er wordt gevraagd om een beveiligingscode (of netwerksleutel) of een naam (SSID) wanneer u
verbinding maakt met een draadloos netwerk, is het netwerk beveiligd. Om verbinding te kunnen
maken met een beveiligd netwerk, moet u over de juiste codes beschikken. De SSID en de
beveiligingscode zijn alfanumerieke identificatiecodes die u invoert in de computer om uw computer
kenbaar te maken bij het netwerk.
Als het netwerk is aangesloten op uw persoonlijke draadloze router, raadpleegt u de
gebruikershandleiding bij de router voor instructies over het instellen van dezelfde codes op
zowel de router als het WLAN-apparaat.
Voor een particulier netwerk, zoals een netwerk in een kantoor of in een openbare internet-
chatruimte, neemt u contact op met de netwerkbeheerder voor de juiste codes, en voert u de
codes in wanneer hierom wordt gevraagd.
Bij sommige netwerken worden SSID's of netwerksleutels die op de routers of toegangspunten
worden gebruikt, regelmatig gewijzigd, ter verbetering van de beveiliging. Als dat het geval is,
wijzigt u de corresponderende codes in uw computer dienovereenkomstig.
Als u nieuwe sleutels en een nieuwe SSID heeft ontvangen voor een netwerk en u eerder was
verbonden met dat netwerk, gaat u als volgt te werk om verbinding te maken met het netwerk:
1.
Selecteer
Start
>
Configuratiescherm
>
Netwerk en internet
>
Netwerkcentrum
.
2.
Klik in het linkerdeelvenster op
Draadloze netwerken beheren
.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare draadloze netwerken. Als u zich op een hotspot
bevindt met meerdere actieve draadloze netwerken, krijgt u meerdere netwerken te zien.
3.
Selecteer het netwerk in de lijst, klik met de rechtermuisknop op het netwerk en klik vervolgens
op
Eigenschappen
.
OPMERKING:
als het gewenste netwerk niet in de lijst voorkomt, neemt u contact op met de
netwerkbeheerder om na te gaan of de router of het toegangspunt wel werkt.
4.
Klik op het tabblad
Beveiliging
en voer de correcte versleutelingsgegevens voor draadloze
communicatie in het vak
Netwerkbeveiligingssleutel
in.
5.
Klik op
OK
om deze instellingen op te slaan.
Problemen oplossen
81
Sample