HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 86 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 98
Herstellen met behulp van herstelmedia
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Plaats de eerste herstelschijf in de optischeschijfeenheid van de computer of in een optionele
externe optischeschijfeenheid en start de computer opnieuw op.
– of –
Plaats de herstel-flashdrive in een USB-poort van de computer en start de computer opnieuw
op.
OPMERKING:
als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager,
moet de opstartvolgorde van de computer worden gewijzigd. Raadpleeg
Opstartvolgorde van de
computer wijzigen
op pagina
76
.
3.
Druk op
f9
tijdens het opstarten van het systeem.
4.
Selecteer de optischeschijfeenheid of de flashdrive.
5.
Volg de instructies op het scherm.
Opstartvolgorde van de computer wijzigen
U wijzigt de opstartvolgorde voor herstelschijven als volgt:
1.
Start de computer opnieuw op.
2.
Druk op
esc
terwijl de computer opnieuw opstart en druk daarna op
f9
voor opstartopties.
3.
Selecteer
Interne cd/dvd-rom-drive
in het venster met opstartopties.
U wijzigt als volgt de opstartvolgorde voor een herstel-flashdrive:
1.
Plaats de flashdrive in een USB-poort.
2.
Start de computer opnieuw op.
3.
Druk op
esc
terwijl de computer opnieuw opstart en druk daarna op
f9
voor opstartopties.
4.
Selecteer de flashdrive in het venster met opstartopties.
76
Hoofdstuk 11
Back-ups maken en herstellen
Sample