HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 79 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 98
3.
Maak gebruik van het eerder genoteerde pad en open de map op de vaste schijf die de update
bevat.
4.
Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld
bestandsnaam
.exe).
De installatie van het BIOS begint.
5.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
OPMERKING:
nadat op het scherm is aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het
gedownloade bestand van de vaste schijf verwijderen.
Systeemdiagnose gebruiken
Met Systeemdiagnose kunt u diagnostische tests uitvoeren om vast te stellen of de hardware van de
computer correct functioneert.
U start Systeemdiagnose als volgt:
1.
Zet de computer aan of start de computer opnieuw op. Druk op
esc
terwijl het bericht "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten) linksonder op het
scherm wordt weergegeven. Wanneer het menu Startup (Opstarten) verschijnt, drukt u op
f2
.
2.
Klik op de diagnosetest die u wilt uitvoeren en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING:
als u een diagnosetest die wordt uitgevoerd wilt stoppen, drukt u op
esc
.
Systeemdiagnose gebruiken
69
Sample