HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 78 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 98
Informatie over de BIOS-versie (ook wel
ROM-datum
of
systeem-BIOS
) genoemd) kunt u weergeven
door te drukken op
fn
+
esc
(als Microsoft Windows al is gestart) of door Setup Utility (BIOS) te
gebruiken.
1.
Start Setup Utility (BIOS).
2.
Selecteer met de pijltoetsen
Main (Hoofdmenu)
.
3.
Om Setup Utility (BIOS) af te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan, gebruikt u de tab-toets
en de pijltoetsen om
Exit (Afsluiten)
>
Exit Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen
niet opslaan)
te selecteren. Druk daarna op
enter
.
BIOS-update downloaden
VOORZICHTIG:
om het risico van schade aan de computer of een mislukte installatie te beperken,
downloadt en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is
aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet
wanneer de computer op accuvoeding werkt of wanneer de computer is aangesloten op een
optioneel dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande instructies tijdens
het downloaden en installeren:
Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact te halen.
Sluit de computer niet af en activeer de slaapstand of de sluimerstand niet.
Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.
1.
Selecteer
Start
>
Help en ondersteuning
>
Onderhoud
.
2.
Volg de instructies op het scherm om de computer te selecteren en de BIOS-update te zoeken
die u wilt downloaden.
3.
Voer in de downloadsectie de volgende stappen uit:
a.
Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de computer is
geïnstalleerd. Noteer de datum, naam of andere informatie waaraan u de update kunt
herkennen. Aan de hand van deze gegevens kunt u de update terugvinden nadat deze
naar de vaste schijf is gedownload.
b.
Volg de instructies op het scherm om uw selectie te downloaden naar de vaste schijf.
Noteer het pad naar de locatie op de vaste schijf waarnaar de BIOS-update wordt
gedownload. U heeft dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.
OPMERKING:
als de computer is aangesloten op een netwerk, raadpleegt u de
netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van
het systeem-BIOS.
De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Volg de instructies die op
het scherm verschijnen nadat het downloaden is voltooid. Als er geen instructies verschijnen, gaat u
als volgt te werk:
1.
Open Windows Verkenner door
Start
>
Computer
te selecteren.
2.
Dubbelklik op de aanduiding van de vasteschijfeenheid. De vasteschijfaanduiding is gewoonlijk
Lokaal station (C:).
68
Hoofdstuk 10
Setup Utility (BIOS) en Systeemdiagnose gebruiken
Sample