HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 72 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 98
Wachtwoorden gebruiken
Een wachtwoord is een groep tekens die u kiest om uw computergegevens te beveiligen en online
transacties te beveiligen. Er kunnen verschillende types wachtwoorden worden ingesteld. Toen u
bijvoorbeeld de computer voor de eerste keer gebruikte, werd u verzocht een gebruikerswachtwoord
te maken ter beveiliging van de computer. Aanvullende wachtwoorden kunnen worden ingesteld in
Windows of in Setup Utility (BIOS) van HP, dat geen deel uitmaakt van Windows en dat vooraf is
geïnstalleerd op de computer.
Wellicht vindt u het handig om hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor een voorziening van Setup
Utility (BIOS) en een beveiligingsvoorziening van Windows.
Maak gebruik van de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:
Om het risico te beperken dat u geen toegang meer heeft tot bepaalde voorzieningen van de
computer, moet elk wachtwoord worden vastgelegd en op een veilige plaats worden bewaard.
Bewaar de wachtwoorden niet in een bestand op de computer.
Volg, bij het maken van wachtwoorden, de voorschriften die worden gesteld door het
programma.
Wijzig uw wachtwoorden minstens één keer per drie maanden.
Een ideaal wachtwoord is lang en bestaat uit letters, leestekens, symbolen en cijfers.
Voordat u de computer verzendt voor reparatie, maakt u een back-up van uw bestanden.
Verwijder daarna vertrouwelijke bestanden en alle wachtwoordinstellingen.
Als u meer informatie wilt over Windows-wachtwoorden, bijvoorbeeld een wachtwoord voor de
schermbeveiliging, selecteert u
Start
>
Help en ondersteuning
.
Windows-wachtwoorden instellen
Wachtwoord
Functie
Gebruikerswachtwoord
Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount. U
kunt ook uw computer zodanig instellen dat het
gebruikerswachtwoord nodig is om de slaap- of sluimerstand
te beëindigen. Raadpleeg
Wachtwoordbeveiliging instellen
voor beëindigen slaapstand
op pagina
44
voor aanvullende
informatie.
Beheerderswachtwoord
Beveiligt de toegang tot de inhoud van de computer op
beheerdersniveau.
OPMERKING:
met dit wachtwoord krijgt u geen toegang
tot de inhoud van Setup Utility (BIOS).
62
Hoofdstuk 9
Computer en gegevens beveiligen
Sample