HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 65 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 98
Digitale opslagkaart plaatsen en verwijderen
Ga als volgt te werk om een digitale opslagkaart te plaatsen:
VOORZICHTIG:
oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om
beschadiging van de connectoren van de digitale kaart zoveel mogelijk te voorkomen.
1.
Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht.
2.
Plaats de kaart in het digitale-opslagsloten, en druk de kaart vervolgens aan totdat deze goed op
zijn plaats zit.
U hoort een geluidssignaal als het apparaat is gedetecteerd, en er kan een menu met
beschikbare opties verschijnen.
Ga als volgt te werk om een digitale opslagkaart te verwijderen:
VOORZICHTIG:
om het risico dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt te beperken,
gebruikt u de volgende procedure om de digitale kaart veilig te verwijderen.
1.
Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties af die gebruikmaken van de digitale kaart.
2.
Klik op het pictogram Hardware verwijderen in het systeemvak aan de rechterkant van de
taakbalk. Volg daarna de instructies op het scherm.
3.
Druk de kaart iets naar binnen
(1)
en verwijder deze vervolgens uit het slot
(2)
.
OPMERKING:
als de kaart niet zelf naar buiten komt, trekt u deze uit het slot.
Digitale opslagkaart plaatsen en verwijderen
55
Sample