HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 64 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 98
USB-apparaat met eigen voeding aansluiten
VOORZICHTIG:
als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het risico
van schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is gehaald.
1.
Sluit het apparaat aan op de computer.
2.
Sluit het netsnoer van het apparaat aan op een stopcontact.
3.
Zet het apparaat aan.
Als u een extern apparaat zonder eigen voeding wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit en
koppelt u het los van de computer. Om een extern apparaat met eigen voeding los te koppelen,
schakelt u het apparaat uit, koppelt u het los van de computer en haalt u daarna het netsnoer uit het
stopcontact.
54
Hoofdstuk 7
Gegevens beheren en delen
Sample