HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 58 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 98
Lage acculading herkennen
Als een accu die de enige voedingsbron van de computer is bijna leeg is of een kritiek laag
ladingsniveau bereikt, geeft het accumeterpictogram in het systeemvak dit aan middels een melding.
OPMERKING:
raadpleeg
Energiemeter gebruiken
op pagina
45
voor meer informatie over de
energiemeter.
Wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:
Als de sluimerstandvoorziening is ingeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand
staat, wordt de sluimerstand geactiveerd.
Als de sluimerstandvoorziening is uitgeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand
staat, blijft de computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer
uitgeschakeld, waarbij niet-opgeslagen werk verloren gaat.
48
Hoofdstuk 6
Energiebeheer
Sample