HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 56 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 98
Energiebeheerschema selecteren
Met behulp van een energiebeheerschema bepaalt u hoe de computer stroom verbruikt en kunt u
energie besparen en de prestaties optimaliseren.
De volgende energiebeheerschema's zijn beschikbaar:
Aanbevolen door HP
. Dit schema zorgt voor automatisch evenwicht tussen de prestaties en
het energieverbruik.
Energiebesparing
. Dit schema zorgt voor energiebesparing door de systeemprestaties en de
beeldschermhelderheid te verminderen.
Hoge prestaties
. Bij dit schema wordt de voorkeur gegeven aan de prestaties. Het
energieverbruik kan hierdoor toenemen.
U kunt ook zelf een energiebeheerschema maken dat optimaal is aangepast aan de manier waarop u
de computer gebruikt.
Gebruik HP Power Manager (alleen bepaalde modellen) of het Configuratiescherm van Windows om
een energiebeheerschema te selecteren of zelf een energiebeheerschema te maken.
Selecteer
Start
>
Configuratiescherm
>
Hardware en geluiden
>
HP Power Manager
om HP
Power Manager te starten.
Om het onderdeel Energiebeheer in het Configuratiescherm te openen, selecteert u
Start
>
Configuratiescherm
>
Systeem en beveiliging
>
Energiebeheer
. Selecteer daarna een
energiebeheerschema in de lijst.
46
Hoofdstuk 6
Energiebeheer
Sample