HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 55 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 98
Energiemeter gebruiken
Met behulp van de energiemeter krijgt u snel toegang tot de instellingen voor energiebeheer en kunt
u de resterende acculading bekijken.
Om het percentage resterende acculading en het huidige energiebeheerschema weer te geven,
beweegt u de aanwijzer over het pictogram van de energiemeter aan de rechterkant van de
taakbalk.
Klik op het pictogram van de energiemeter en selecteer een item in de lijst om toegang te krijgen
tot Energiebeheer of om het energiebeheerschema te wijzigen.
Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe
netvoeding werkt. Als de accu een laag of kritiek laag ladingsniveau heeft bereikt, geeft het pictogram
ook een bericht weer.
Energiemeter gebruiken
45
Sample