HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 48 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 98
Touchpadbewegingen gebruiken
Het touchpad ondersteunt verschillende bewegingen (vegen, knijpen en draaien) waarmee u met uw
vingers items op het bureaublad kunt manipuleren. Om touchpadbewegingen te gebruiken, plaatst u
twee vingers gelijktijdig op het touchpad.
OPMERKING:
touchpad-bewegingen worden niet in alle programma's ondersteund.
U geeft als volgt een demonstratie van een beweging weer:
1.
Selecteer
Start
>
Configuratiescherm
>
Hardware en geluiden
>
Synaptics ClickPad
.
2.
Klik op een beweging om de demonstratie te activeren.
Ga als volgt te werk om de bewegingen in of uit te schakelen:
1.
Selecteer
Start
>
Configuratiescherm
>
Hardware en geluiden
>
Synaptics ClickPad
.
2.
Schakel het selectievakje naast de beweging die u wilt in- of uitschakelen, in of uit.
3.
Klik op
Toepassen
en daarna op
OK
.
38
Hoofdstuk 5
Toetsenbord en aanwijsapparaten gebruiken
Sample