HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 43 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 98
Functie
Hotkey
Beschrijving
Systeeminformatie
weergeven
fn
+
esc
Hiermee geeft u informatie weer over de hardwareonderdelen van
het systeem en het versienummer van het systeem-BIOS.
Instellingen voor lage tonen
regelen.
fn
+
b
Hiermee schakelt u de basinstellingen van Beats Audio in of uit.
Beats Audio is een verbeterde audiofunctie die zorgt voor diepe,
gecontroleerde bastonen met behoud van een helder geluid. Beats
Audio is standaard ingeschakeld.
U kunt de basinstellingen ook weergeven en regelen via het
besturingssysteem Windows. Ga als volgt te werk om de
baseigenschappen weer te geven en in te stellen:
Selecteer
Start
>
Configuratiescherm
>
Hardware en geluiden
>
Configuratiescherm Beats Audio
.
Toetsenbord gebruiken
33
Sample