HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 42 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 98
Pictogram
Toets
Beschrijving
f4
Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn
aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt
iedere keer dat u op deze toets drukt, geschakeld tussen weergave op het scherm
van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het
computerscherm en de monitor.
Met deze actietoets kan de weergave ook worden geschakeld van en naar andere
apparaten die weergavegegevens van de computer ontvangen.
f5
Hiermee wordt de voorziening voor stralingsachtergrondverlichting van het
toetsenbord (alleen bepaalde modellen) in- of uitgeschakeld.
OPMERKING:
om de accuwerktijd te verlengen schakelt u deze functie uit. Om te
schakelen tussen lage, gemiddelde of hoge helderheidsniveaus drukt u op deze toets
en houdt u deze ingedrukt terwijl u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag drukt.
f6
Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van
een dvd of bd af.
f7
Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of
hervatten.
f8
Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte
van een dvd of bd af.
f9
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
f10
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder
verhoogd.
f11
Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).
f12
Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
OPMERKING:
er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat een draadloze
verbinding mogelijk is.
Hotkeys gebruiken
Een hotkey is een combinatie van de
fn
-toets en ofwel de
esc
-toets,
b
-toets-toets of de
spatiebalk
.
Ga als volgt te werk om een hotkey te gebruiken:
Druk kort op de
fn
-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de combinatie.
32
Hoofdstuk 5
Toetsenbord en aanwijsapparaten gebruiken
Sample