HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 41 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 98
Toetsenbord gebruiken
Met het toetsenbord kunt u typen, en met de actietoetsen en hotkeys kunt u specifieke functies
uitvoeren. Zie
Toetsen
op pagina
13
voor meer informatie over het gebruik van de toetsen op het
toetsenbord.
OPMERKING:
afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat uw
toetsenbord andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in dit
gedeelte worden beschreven.
Toetscombinatie alt gr gebruiken
In sommige landen worden toetsenborden gebruikt met een alt gr-toets die voor speciale
toetscombinaties worden gebruikt. Om het roepie-symbool te typen met een toetsenbord waarop
deze toets aanwezig is, gebruikt u de toetscombinatie
alt gr
+
4
. Het is mogelijk dat regiospecifieke
toetsenborden in India de toetsen
ctrl
+
shift
+
4
gebruiken voor het roepie-symbool.
Ga naar de website van Microsoft Office,
, en zoek naar alt gr voor
meer informatie over toetscombinaties met alt gr.
Actietoetsen gebruiken
Met een actietoets voert u de aan de toets toegewezen functie uit. Het pictogram op elk van de
toetsen
f1
tot en met
f4
, de toets
f5
(alleen bepaalde modellen) en de toetsen
f6
tot en met
f12
geeft
de toegewezen functie voor die toets aan.
Om de functie van een actietoets uit te voeren, houdt u de toets ingedrukt.
De actietoetsvoorziening is standaard ingeschakeld. U kunt deze functie uitschakelen in Setup Utility
(BIOS). Zie
Setup Utility (BIOS) en Systeemdiagnose gebruiken
op pagina
67
voor instructies over
het openen van Setup Utility (BIOS), en volg vervolgens de instructies onder op het scherm.
Om de toegewezen functie na het uitschakelen van de actietoetsfunctie te activeren, moet u de
fn
-
toets in combinatie met de juiste actietoets indrukken.
VOORZICHTIG:
wees uiterst voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility. Fouten
kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
Pictogram
Toets
Beschrijving
f1
Hiermee opent u Help en ondersteuning, dat zelfstudieprogramma's, informatie over
het besturingssysteem Windows en de computer, antwoorden op vragen en updates
voor de computer bevat.
Help en ondersteuning voorziet ook in hulpmiddelen voor geautomatiseerde
probleemoplossing en toegang tot de ondersteuning.
f2
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds
verder verlaagd.
f3
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds
verder verlaagd.
Toetsenbord gebruiken
31
Sample